Folkeskolen

A.P. Møller Fondens folkeskoledonation på en milliard kroner skal bidrage til en endnu bedre folkeskole i Danmark


Fondens bestyrelse besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Den ekstraordinære donation markerede 100-året for Fondens mangeårige formand, Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller.

Med donationen ønsker Fonden at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel ved bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.  


Elever august 2015-440Bevillinger

De første projektbevillinger blev uddelt i 2014, hvor 200-året for undervisningspligten i Danmark blev markeret. I de første fire ansøgningsrunder har Fonden modtaget i alt ca. 450 ansøgninger, hvoraf 106 er blevet imødekommet med et samlet bevillingsbeløb på godt 407 mio. kr. 

De støttede projekter fokuserer på kompetenceudvikling inden for et bredt spektrum af folkeskolens faglige og pædagogiske områder. Det kendetegner projekterne, at de udspringer af skolernes behov og har som mål at styrke undervisningens kvalitet.

Læs mere om projekterne


Ansøgningsrunder i 2016

Fonden er i løbende dialog med projektejere og aktører på folkeskoleområdet generelt. Det betones gennemgående, at det vil være hensigtsmæssigt at tage højde for, at der pt. er igangsat et stort antal kompetenceudviklingsprojekter i folkeskolen. Samtidig peges på, at nogle fagområder står med særlige udfordringer.

Ansøgningsrunderne i 2016 er på den baggrund tilrettelagt således, at der i foråret var fokus på fagområder, hvor der er behov for en særlig indsats, mens efterårets ansøgningsrunde har et bredere fokus.

I efteråret 2016 er det igen muligt at søge om støtte til kompetenceudviklingsprojekter inden for alle faglige og pædagogiske områder. Det vil være muligt at søge om støtte til projekter, hvor kompetenceudviklingen påbegyndes i skoleåret 2017/2018, dog kan projektforberedende aktiviteter påbegyndes i foråret 2017.

Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2016 kl. 12.00

Læs mere om kriterier for ansøgningsrunden i efteråret 2016 

I foråret 2016 kunne der søges om støtte til kompetenceudviklingsprojekter med fokus på hhv. historiefaget eller fagene på det naturfaglige område. Projekter på det naturfaglige område skulle omfatte kompetenceudvikling inden for mindst ét af fagene natur/teknologi, biologi og geografi.

NB: Fristen for forårets ansøgningsrunde er slut


Vurderingsudvalget

Fonden har i perioden for udmøntningen af donationen nedsat et udvalg bestående af seks personer med relevante kompetencer i forhold til folkeskoleområdet. Det er udvalgets opgave at vurdere ansøgningerne og bevilge støtte til de projekter, der kan gøre en forskel i folkeskolen. Fondens direktør er formand for Vurderingsudvalget.

Læs om Vurderingsudvalgets medlemmer


 

  • A.P. Møller og Hustru Chastine MC-kinney Møllers Fond til almene Formaal  //
  • Esplanaden 50  //
  • 1098 København K  //
  • +45 33 63 34 02

NB!

APMOLLERFONDE.DK BRUGER COOKIES FOR AT UDARBEJDE STATISTIK OVER ANVENDELSE AF SITET.

DU KAN ALTID SLETTE COOKIES FRA APMOLLERFONDE.DK IGEN.