Støttefondens sociale initiativ

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 750 mio. kr. til det sociale område. De er øremærket indsatser, der hjælper udsatte borgere i uddannelse eller job, modvirker negativ social arv og løfter de fysiske rammer for de svageste


Støttefondens fundats er præget af en virksomhedsånd, hvor den enkeltes dygtighed, arbejdsomhed, initiativ og loyale bidrag til helheden er i centrum. Det går hånd i hånd med et ønske om at yde hjælp til selvhjælp, hvis nogen kører af sporet. Fonden ønsker at styrke de borgere, der lever på kanten, fordi det enkelte liv skal respekteres, og fordi samfundet har brug for alles kræfter og evner.

De specifikke program- og fokusområder er: 
  Program figur 500

 

Ansøgning

Fonden prioriterer projekter af en vis volumen med fokus på viden, effekt og forankring, herunder løsninger i øjenhøjde med de udsatte borgere og feltets praktikere. Ansøgninger skal matche de valgte program- og fokusområder, og Fonden stiler mod at indgå i frugtbare partnerskaber med en bred vifte af aktører. Indsatserne vil dog fortsat i høj grad være baseret på idéer og mangfoldige initiativer fra feltet bredt, ligesom der er fokus på ildsjæle og spirende frivillige organisationer. Der lægges især vægt på:

 • Brugerperspektiv
 • Stærk faglighed og fokuserede indsatser med klare mål
 • Effektive metoder
 • Tværgående organisatorisk kompetence
 • Solid forankring
 • Gode koblinger til arbejdsmarkedet
 • Stærk kobling mellem den sociale dimension og byggeri
 • Kvalitet i socialfaglighed og byggeri

Donationen udmøntes hen over en fem-seksårig periode og kan søges af såvel kommuner, regioner, uddannelsessteder og forskningsinstitutioner som selvejende institutioner, frivillige foreninger og andre dele af civilsamfundet, ligesom erhvervslivet naturligt kan indgå som partner i støttede indsatser. 

Mere om Programmer

Mere om Fokusområder

Mere om Ansøgning


 

 • A.P. Møller og Hustru Chastine MC-kinney Møllers Fond til almene Formaal  //
 • Esplanaden 50  //
 • 1098 København K  //
 • +45 33 63 34 02

NB!

APMOLLERFONDE.DK BRUGER COOKIES FOR AT UDARBEJDE STATISTIK OVER ANVENDELSE AF SITET.

DU KAN ALTID SLETTE COOKIES FRA APMOLLERFONDE.DK IGEN.